14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om velfærdsaftaler på ældreområdet § 5:

Til § 5
Der er efter gældende ret som udgangspunkt fri adgang til delegation inden for den kommunale organisation. Kommunalbestyrelsen har således som udgangspunkt mulighed for at delegere udøvelsen af sin kompetence til udvalg og den kommunale administration.Delegation kan ske både ved kommunalbestyrelsens udtrykkelige beslutning og stiltiende ved, at kom...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.