14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om velfærdsaftaler på ældreområdet § 6:

Til § 6
En kommunalbestyrelses beslutninger skal efter § 13, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse indføres i en beslutningsprotokol. Det følger af § 8, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse, at beslutningsprotokollen, med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt skal offentliggøres.Det er op til kommunalbestyre...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.