14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om velfærdsaftaler på ældreområdet § 9:

Til § 9
Det foreslås i § 9, stk. 1, at hvis kommunalbestyrelsen vælger at § 83, stk. 1, 3 og 5, § 83 a, § 84, stk. 1 eller § 86 i lov om social service helt eller delvist ikke skal gælde, skal kommunalbestyrelsen fortsat tilbyde borgeren den hjælp, borgeren har behov for i forhold til borgerens nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller særlige so...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.