14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Mæglingsmandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om fastsættelse af vederlag til de i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer omhandlede mæglingsmænd

Bekendtgørelse nr. 276 af 18. juni 1979

Denne konsoliderede version af mæglingsmandsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Mæglingsmandsbekendtgørelsen

I medfør af § 14, stk. 1, i lov nr. 261 af 9. juni 1948 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 413 af 30. august 1971 fastsættes herved følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Vederlaget til mæglingsmænd udgør 890 kr. for den første mødedag og 445 kr. for hver følgende mødedag. Til de nævnte beløb ydes der dyrtidstillæg og taktreguleringstillæg som til særlige tillæg, der omfattes af § 18, stk. 1 og 2 i den med finansministeriets cirkulære af 10 juni 1977 udsendte aftale om justering af tjenestemandslønninger m.v. pr. 1. april 1977.

Stk. 2 Såfremt omstændighederne taler derfor, kan arbejdsministeren fastsætte et højere vederlag end det i stk. 1 omhandlede.

§2 Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. april 1978.

Stk. 2 Samtidig ophæves arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 265 af 24. august 1964.

profile photo
Profilside