14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pasbekendtgørelsen § 25

Bekendtgørelse om pas m.v. paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pasbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2693 af 28. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Efter ansøgning kan der udstedes et provisorisk pas, når det ikke vil være muligt at udstede et nyt pas eller forlænge gyldighedstiden for et eksisterende pas.

•••

Stk. 2 Et provisorisk pas udfærdiges på en særlig blanket og gives kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over et år. Det provisoriske pas skal afleveres efter benyttelsen.

•••

Stk. 3 Et provisorisk pas udstedes efter reglerne i §§ 5-13 og mod sædvanlig betaling efter paslovens § 4 a. Indgiver ansøgeren samtidig ansøgning om et nyt pas, betales der dog alene for et pas. Udstedelsesdatoen i det nye pas fastsættes til datoen for udstedelsen af det provisoriske pas.

•••
profile photo
Profilside