14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsbekendtgørelsen § 17

Bekendtgørelse om socialtilsyn paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 617 af 03. May 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 De tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, med undtagelse af tilbud efter § 66, stk. 1, nr. 8, i lov om social service, skal en gang om året udarbejde et årsbudget med udgangspunkt i grundlaget for tilbuddets beregning af takster, jf. § 2 i bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner, og de indtægts- og omkostningstyper, der fremgår af beregningsgrundlaget.

•••

Stk. 2 Ud over de indtægts- og omkostningstyper, der indgår i grundlaget for beregning af takster efter § 2 i bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner, skal årsbudgettet indeholde oplysninger om andre indtægter.

•••

Stk. 3 For private koncerner og koncernlignende konstruktioner skal der ud over årsbudget for de enkelte tilbud, jf. stk. 1, udarbejdes en koncernnote, hvoraf bl.a. pengestrømmene mellem koncernens enkelte dele skal fremgå, jf. § 16, stk. 2, 1. pkt., i lov om socialtilsyn.

•••
profile photo
Profilside