14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Telefonbekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af telefonbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 111 af 30. January 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Bortset fra de situationer, hvor indsattes telefonsamtaler optages, påhøres eller aflyttes i overensstemmelse med reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 57, stk. 4 og 5, og de situationer, hvor de indsattes telefonsamtaler optages i overensstemmelse med reglerne i § 13, påhøres eller aflyttes de indsattes telefonsamtaler i overensstemmelse med reglerne herom i straffuldbyrdelseslovens § 57, stk. 3.

•••

Stk. 2 Ved telefonsamtaler, der påhøres eller aflyttes af personale i institutionen, kan der stilles krav om, at samtalen skal føres på et sprog, som den, der påhører eller aflytter samtalen, forstår. Hvis forholdene taler derfor, kan der anvendes tolk.

•••

Stk. 3 De indsattes telefonsamtaler med en person, der er nævnt i § 4, påhøres eller aflyttes ikke.

•••
profile photo
Profilside