14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 18 § 23

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed paragraf 23

§23 Ændringer i arbejdet
Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, eller at aftalte ydelser skal udgå.

•••

Stk. 2 Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt ændring, medmindre bygherren påviser særlige grunde til at lade andre udføre arbejdet, herunder at entreprenørens økonomiske krav for udførelsen ikke er rimeligt.

•••

Stk. 3 Bygherrens krav om en ændring skal fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og skal beskrive ændringen nærmere.

•••
profile photo
Profilside