14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 18 § 51

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed paragraf 51

§51 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt
Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 52.

•••
profile photo
Profilside