14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR Forenklet § 24

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet) paragraf 24

§24 Betaling og tilbagehold
Efter skriftlig anmodning til klienten har rådgiveren én gang hver måned ret til betaling for udførte ydelser mv.

•••

Stk. 2 Det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke er aftalt, kan rådgiveren kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udført, medmindre særlige forhold gør, at det ikke er muligt at afregne dem.

•••

Stk. 4 Rådgiveren kan kræve afholdte udlæg betalt månedsvis bagud.

•••
profile photo
Profilside