14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR Forenklet § 4

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet) paragraf 4

§4 Rådgivningsaftalen
Rådgivningsaftale indgås ved underskrivelse af en rådgivningskontrakt eller ved skriftlig accept af et tilbud fra rådgiveren.

•••

Stk. 2 I aftalen skal der være taget stilling til

 • a) rådgivningens omfang, herunder de ydelser, som rådgiveren skal levere, og eventuelle krav om dokumentation,

 • b) rådgiverens honorar, herunder honorarform og satser,

 • c) opgavens økonomiske ramme og de budgetforudsætninger, den er baseret på,

 • d) hvilke beslutninger klienten skal træffe i forbindelse med opgavens løsning, og

 • e) i hvilken form løsningen skal fremtræde, og

 • f) tidsplan med angivelse af start- og sluttidspunkt for udførelsen af opgaven.

•••

Stk. 3 Hvis opgaven angår et bygge- og anlægsarbejde, skal klienten og rådgiveren i rådgivningsaftalen tage stilling til, om og i hvilket omfang rådgiveren skal udføre

 • a) projekteringsledelse

 • b) byggeledelse

 • c) fagtilsyn

 • d) projektopfølgning

•••

Stk. 4 Hvis aftalen er baseret på et tilbud fra rådgiveren efter udbud fra klienten, skal følgende rangorden være gældende ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre andet følger af almindelige fortolkningsprincipper:

 • a) Rådgivningsaftalen,

 • b) Brevveksling, mødereferater eller skriftligt materiale, der indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet,

 • c) Rådgiverens tilbud,

 • d) Brevveksling, mødereferater eller andet skriftligt materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbudsmaterialet, som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet,

 • e) Klientens udbudsmateriale,

 • f) ABR Forenklet.

•••
profile photo
Profilside