14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR Forenklet § 41

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet) paragraf 41

Vi har lavet krydshenvisningen til ABR § 62, stk. 3-11, da der ikke er nogen stk. 12.

§41 Afbestilling af opgaver
Klienten kan afbestille opgaven.

•••

Stk. 2 Hvis klienten afbestiller en opgave, har rådgiveren ret til betaling af honorar og dækning af udgifter, som bestemt i § 40, stk. 2. Rådgiveren har endvidere ret til et rimeligt vederlag for klientens anvendelse af det udarbejdede materiale, jf. § 42, stk. 1.

•••

Stk. 3 Hvis en opgave afbestilles som følge af forhold, som klienten burde have forudset eller med rimelighed burde have undgået, har rådgiveren ud over honorar og dækning af udgifter efter stk. 2, 1. pkt., ret til erstatning for den fortjeneste, rådgiveren har mistet ved ikke at fuldføre opgaven.

•••
profile photo
Profilside