14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 591 af 26. June 2003. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Rigsarkivaren kan fastsætte nærmere regler om frister for aflevering af statslige myndigheders arkivalier, herunder af arkiveringsversioner af elektroniske arkivsystemer.

•••

Stk. 2 Rigsarkivaren fastsætter afleveringstidspunktet for den enkelte myndighed efter drøftelse med myndigheden. Ved nedlæggelse af statslige myndigheder kan det fastsættes, at arkivalier skal afleveres i forbindelse med nedlæggelsen.

•••

Stk. 3 Hvor en myndighed af ressourcemæssige årsager ikke kan gennemføre en aflevering efter de bestemmelser, der er fastsat i medfør af stk. 2, 1. pkt., træffer rigsarkivaren efter forhandling med vedkommende ministerium afgørelse om gennemførelse af afleveringen.

•••
profile photo
Profilside