14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 134 af 31. January 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Efter § 8 b, stk. 2, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., indhenter kompetente myndigheder i Danmark oplysninger gennem informationssystemet for det indre marked fra de kompetente myndigheder i de øvrige EU- og EØS-lande til brug for håndhævelse af udstationeringsreglerne. Oplysninger kan tillige indhentes i forbindelse med bilateralt administrativt samarbejde og gensidig bistand.

•••

Stk. 2 Kompetente myndigheder i Danmark kan indhente oplysninger efter stk. 1, når dette skønnes relevant for håndhævelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. eller regler omfattet af § 5 i samme lov.

•••

Stk. 3 Har anmodningen om oplysninger hastende karakter skal dette klart angives i anmodningen med nærmere oplysninger, som underbygger dette.

•••
profile photo
Profilside