14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om bemyndigelse af sundheds- og ældreministerens beføjelser og pligter efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme til andre myndigheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 366 af 04. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om bemyndigelse af sundheds- og ældreministerens beføjelser og pligter efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme til andre myndigheder

I medfør af 1, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Styrelsen for Patientsikkerhed bemyndiges til at udøve de beføjelser, der er tillagt sundheds- og ældreministeren efter § 9, § 11, stk. 3, § 12, stk. 1, og § 16, stk.1, og til at varetage forpligtelsen til at yde vejledning efter § 20 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed bemyndiges til at modtage anmeldelser om, at en person lider af en alment farlig sygdom, som en læge eller politiet er forpligtet til at videregive efter § 21, 2. pkt., i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§2 Fødevarestyrelsen bemyndiges til, efter forhandling med Styrelsen for Patientsikkerhed, at udøve den beføjelse, der er tillagt sundheds- og ældreministeren efter § 11, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen bemyndiges til at udøve de beføjelser, der er tillagt sundheds- og ældreministeren efter § 11, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2020 kl. 10.00.

profile photo
Profilside