14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1401 af 13. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Betingelsen om indbetaling af 2 årsbidrag er opfyldt, når summen for samtlige indbetalingsår efter 2001 svarer til mindst 1,94 årsbidrag, jf. ATP-lovens § 15.

•••

Stk. 2 Når et ATP-bidrag er indbetalt efter en særlig sats, der udgør mere end et enkelt årsbidrag efter ATP-lovens § 15, ses der ved omregningen efter stk. 1 bort fra den del af bidraget, der udgør mere end et enkelt årsbidrag.

•••

Stk. 3 Bidrag indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning omregnes til årsbidrag, jf. ATP-lovens § 15, stk. 1. og er ikke begrænset til maksimalt at udgøre et enkelt årsbidrag, jf. reglen i stk. 2. Det omregnede beløb sammenlægges herefter med antallet af eventuelle indbetalte og omregnede ATP-bidrag. Det samlede udregnede årsbidrag anvendes til opfyldelse af kravet om indbetaling af to årsbidrag i § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside