14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 673 af 01. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Certificering udstedes på grundlag af en inspektion af konstruktionen og de dele, som konstruktionen opbygges af, og på grundlag af de tekniske oplysninger om konstruktionen samt dokumentation for, at konstruktionen opfylder de relevante bestemmelser i bygningsreglementet, som inspektionsorganet vurderer er nødvendige for, at inspektionsorganet kan bedømme konstruktionen.

•••

Stk. 2 Alle oplysninger, som, er nødvendige for vurderingen af, om den transportable konstruktion kan certificeres jf. stk. 1, skal fremskaffes af ejeren af konstruktionen. Inspektionsorganet må ikke selv fremskaffe materiale, oplysninger, beregninger eller lignende til brug for vurderingen af, hvorvidt konstruktionen kan certificeres.

•••
profile photo
Profilside