14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om delegation af social- og ældreministerens beføjelser til at fastsætte nærmere regler og træffe afgørelse om kompensation for løn og faste omkostninger til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 986 af 25. juni 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om delegation af social- og ældreministerens beføjelser til at fastsætte nærmere regler og træffe afgørelse om kompensation for løn og faste omkostninger til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af akt nr. 179 af 20. maj 2020, akt nr. 134 af 17. december 2020, akt nr. 138 af 12. januar 2021, akt nr. 145 af 21. januar 2021, akt nr. 149 af 28. januar 2021, akt nr. 161 af 11. februar 2021, akt nr. 164 af 25. februar 2021 og akt nr. 167 af 25. februar 2021 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 19. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Social- og ældreministerens beføjelser efter akt nr. 179 af 20. maj 2020 og akt nr. 134 af 17. december 2020 til at fastsætte nærmere regler om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger relateret til COVID-19 til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., hvor offentlig tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterierne for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, betingelser for kompensation, dokumentation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, efterregulering og tilbagebetaling af kompensation, rentebetaling, regnskab, revision, rapportering, fremlæggelse af revisorerklæring og efterfølgende kontrol m.v., delegeres fra social- og ældreministeren til Socialstyrelsen.

§1a Social- og ældreministerens beføjelser efter akt nr. 138 af 12. januar 2021, akt nr. 149 af 28. januar 2021, akt nr. 161 af 11. februar 2021 og akt nr. 167 af 25. februar 2021 til at fastsætte nærmere regler og træffe afgørelse om kompensation for faste omkostninger relateret til COVID-19 til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., hvor offentlig tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterierne for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, betingelser for kompensation, dokumentation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, efterregulering og tilbagebetaling af kompensation, rentebetaling, regnskab, revision, rapportering, fremlæggelse af revisorerklæring og efterfølgende kontrol m.v., delegeres fra social- og ældreministeren til Socialstyrelsen. Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Ældreministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

§1b Social- og ældreministerens beføjelser efter akt nr. 145 af 21. januar 2021 og akt nr. 164 af 25. februar 2021 til at fastsætte nærmere regler og træffe afgørelse om lønkompensation relateret til COVID-19 til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., hvor offentlig tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterierne for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, betingelser for kompensation, dokumentation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, efterregulering og tilbagebetaling af kompensation, rentebetaling, regnskab, revision, rapportering, fremlæggelse af revisorerklæring og efterfølgende kontrol m.v., delegeres fra social- og ældreministeren til Socialstyrelsen. Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Ældreministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2020.

profile photo
Profilside