14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1483 af 02. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Hvis de oplysninger, der indsendes efter § 7, stk. 4, ajourføres eller rettes, skal institutterne indsende sådanne ajourføringer eller rettelser til Finansiel Stabilitet uden unødigt ophold.

•••

Stk. 2 Hvis institutter ikke indgiver alle de oplysninger, der er omhandlet i § 7, stk. 4, inden for den fastsatte frist, anvender Finansiel Stabilitet skøn eller sine egne antagelser for at beregne det årlige bidrag for det pågældende institut.

•••

Stk. 3 Hvis oplysninger ajourføres eller rettes, jf. stk. 1, eller Finansiel Stabilitet efterfølgende modtager manglende oplysninger, jf. stk. 2, justerer Finansiel Stabilitet det årlige bidrag i overensstemmelse med de nye oplysninger ved beregning af de årlige bidrag for den følgende bidragsperiode.

•••
profile photo
Profilside