14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1483 af 02. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Indberetninger til investerings- og forvaltningsafdelingen
De i § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte institutter, samt de i § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, nævnte filialer af investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde skal efter udløbet af hvert regnskabsår indberette de oplysninger til Finansiel Stabilitet, som er nødvendige for Finansiel Stabilitets fastsættelse af institutternes samlede bidrag til Garantiformuen. Indberetningen skal ske senest ultimo april måned.

•••

Stk. 2 Det enkelte instituts indberetning af oplysninger i medfør af stk. 1 sker på grundlag af det reviderede og godkendte årsregnskab.

•••

Stk. 3 Såfremt instituttet årligt indberetter oplysningerne, jf. stk. 1, om institutternes balance, egenkapital og antal medarbejdere til Finanstilsynet, skal instituttet ikke indberette oplysningerne til Finansiel Stabilitet.

•••

Stk. 4 De i stk. 1 nævnte institutter og filialer er forpligtede til at kunne beregne den enkelte investors dækkede aktiver til opgørelse af tab i investerings- og forvaltningsafdelingen.

•••

Stk. 5 Filialer af investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, er forpligtede til at kunne beregne den enkelte investors dækkede aktiver med fradrag af det beløb, som garantiordningen i instituttets hjemland dækker, jf. § 4, til opgørelse af tab i investerings- og forvaltningsafdelingen.

•••

Stk. 6 Den af filialen valgte statsautoriserede revisor skal påse, at stk. 1-5 overholdes.

•••
profile photo
Profilside