14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om euforiserende stoffer og bygger på bekendtgørelse nr. 2446 af 12. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Regnskab
Apoteker, herunder sygehusapoteker, dyrlæger, distribuerende læger, samt skibsførere og de for luftfartøjers nødhjælpsudstyr ansvarlige skal føre regnskab med deres beholdninger af euforiserende midler opført på liste D og E i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom, som er fastsat i medfør af reglerne om de pågældendes adgang til udlevering af lægemidler.

•••

Stk. 2 Personer, virksomheder og laboratorier, der af Lægemiddelstyrelsen har fået tilladelse til virksomhed med euforiserende midler på liste D, samt de i § 6, stk. 1, nr. 3-5, nævnte laboratorier og institutioner skal føre regnskab med euforiserende midler på liste D på en sådan måde, at følgende oplysninger er let tilgængelige:

  • 1) Indkøb, herunder indførsel, med angivelse af art, mængde, leverandør og dato for indgang på lageret.

  • 2) Salg, herunder udførsel, med angivelser svarende til de under nr. 1 opførte.

  • 3) Mængde af fremstillede stoffer og tilberedninger.

•••

Stk. 3 Personer, virksomheder og laboratorier, der af Lægemiddelstyrelsen har fået tilladelse til virksomhed med euforiserende midler på liste E, samt statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner skal føre regnskab med euforiserende midler på liste E på en sådan måde, at følgende oplysninger er tilgængelige:

  • 1) Mængden af fremstillede stoffer og tilberedninger.

  • 2) Eksporterede mængder med angivelse af modtagerlande.

  • 3) Importerede mængder med angivelse af afsenderlande.

•••

Stk. 4 Forhandles euforiserende midler på liste D og E gennem filialer, skal de i stk. 2 og 3 nævnte oplysninger fremgå for hver enkelt filial, jf. § 25, stk. 2.

•••

Stk. 5 Regnskaber og andre dokumenter vedrørende virksomhed med de på liste D og E opførte midler skal opbevares i mindst 5 år.

•••
profile photo
Profilside