14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder

Bekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder

I medfør af § 156, stk. 3, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Årsgebyr
Erhvervsstyrelsen opkræver et årligt gebyr til finansiering af regnskabskontrollen med følgende virksomheder:

  • 1) Virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land.

  • 2) Virksomheder fra lande uden for EU/EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol, men ikke underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. § 1, stk. 4, og § 213, stk. 7, i lov om kapitalmarkeder.

§2 Årsgebyret udgør:

  • 1) 16.000 kr. for virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på under 250 mio. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår.

  • 2) 33.000 kr. for virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på 250 mio. kr. eller derover, men under 1 mia. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår.

  • 3) 49.000 kr. for virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på mindst 1 mia. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår.

§3 Opkrævning
Årsgebyret opkræves hos virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel, jf. § 1, nr. 1 eller 2, den 1. januar i opkrævningsåret.

§4 Erhvervsstyrelsen opkræver årsgebyret i april, og gebyret forfalder til betaling den 1. maj hvert år.

§5 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1000 af 22. oktober 2012 om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder ophæves.

profile photo
Profilside