14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fondsferiedage § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om fondsferiedage og bygger på bekendtgørelse nr. 1177 af 24. July 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage, jf. § 28 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan efter ansøgning fra lønmodtageren udbetales af Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

•••

Stk. 2 Ved ansøgning efter stk. 1, skal lønmodtager oplyse dato for afholdelse af første feriedag samt på tro og love erklære, at alle fondsferiedage, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019, afholdes senest den 30. september 2020.

•••

Stk. 3 Lønmodtager skal desuden bekræfte

•••

Stk. 4 Der kan kun ansøges om udbetaling af alle fondsferiedage og al feriebetaling, der er beregnet i henhold til §§ 9-12.

•••
profile photo
Profilside