14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1630 af 16. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Påbud
Befinder flere end 500 personer sig sammen indendørs eller udendørs på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 1, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog kapitel 3.

•••

Stk. 2 Politiets skønsudøvelse efter stk. 1 skal ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

•••
profile photo
Profilside