14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1370 af 18. September 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Fravigelse af regler
Forsøget indebærer en fravigelse af følgende bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 • 1) § 23, stk. 5, om at jobcenteret skal påse, at cv-oplysningerne er fyldestgørende.

 • 2) § 25, stk. 2, om at arbejdsløshedskassen udarbejder forslag til indhold i »Min Plan«.

 • 3) § 27, stk. 1, om at jobcenteret skal tilrettelægge og gennemføre kontaktforløbet.

 • 4) § 31, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, om jobsamtaler inden for de første 6 måneder.

 • 5) § 33, stk. 6, om arbejdsløshedskassens deltagelse i fælles jobsamtaler og personens mulighed for at fravælge arbejdsløshedskassens deltagelse.

 • 6) § 34, stk. 1 og 2, om selvbooking og indkaldelse til jobsamtaler.

 • 7) §§ 41 og 42 om at jobcenteret løbende udarbejder og opdaterer »Min Plan«, og at »Min Plan« påbegyndes på baggrund af de forslag, som den ledige har drøftet med arbejdsløshedskassen.

 • 8) § 106, stk. 3, om jobcenterets mulighed for i periode med mindre intensiv indsats at beslutte, at en person ikke er omfattet.

•••

Stk. 2 Forsøget indebærer en fravigelse af følgende bestemmelser i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 • 1) § 14 om jobcenterets mulighed for at pålægge et medlem at søge konkrete job.

 • 2) § 15 om at jobcentret kan iværksætte særlige aktiviteter.

 • 3) § 42, stk. 2 om jobcenterets pligt til at vejlede om repatriering.

 • 4) § 44 om selvbooking af jobsamtaler på Jobnet.

 • 5) § 49 om oplysningspligt ved sygdom og ferie således, at medlemmet ikke skal give besked til jobcenteret.

 • 6) § 50 om besked til jobcenteret om jobrettet uddannelse.

•••

Stk. 3 Forsøget indebærer en fravigelse af § 11 i bekendtgørelse om rådighed om, at et medlem har pligt til selv at booke 2 rådighedssamtaler inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed.

•••

Stk. 4 Forsøget indebærer en fravigelse af kapitel 4-6 og 8 om registrering og indberetning af oplysninger til det fælles datagrundlag i bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet.

•••
profile photo
Profilside