14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2632 af 14. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Tilskudsbetingelser for idrætsorganisationer og -foreninger
Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri til Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, at organisationerne indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og -sanktioner i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bilag 2, som er en oversættelse af World Anti-Doping Code, jf. dog § 4. På motionsområdet kan der indføres regler, som afviger fra bilag 2. Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund skal gøre det til en betingelse for ydelse af tilskud til idrætsforeninger eller forbund m.v. og til individuelle idrætsudøvere, at disse overholder de nævnte dopingregler.

•••

Stk. 2 Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde m.v. (folkeoplysningsloven) til idrætsorganisationer og -foreninger samt andre foreninger, hvor der foregår en idrætslig aktivitet for udøveren, at foreningen/organisationen overholder de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner. Det er ligeledes en forudsætning for anvisning af lokaler og udendørsanlæg i medfør af folkeoplysningsloven, at foreningen/organisationen overholder de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner.

•••

Stk. 3 Økonomiske tilskud som nævnt i stk. 1 og 2 kan reduceres eller bortfalde i tilfælde af overtrædelse af de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner. Bortfald eller reduktion skal afvejes i forhold til omfanget og karakteren af den pågældende overtrædelse af reglerne.

•••
profile photo
Profilside