14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2632 af 14. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Anti Doping Danmarks samarbejdsaftaler med andre idrætsmiljøer
Anti Doping Danmark skal søge at indgå samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre og andre private eller offentlige institutioner, virksomheder m.v., som tilbyder idrætsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, samt foreninger og sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til de i § 2 nævnte idrætsorganisationer. Efter § 11 i lov om fremme af integritet i idrætten kan Anti Doping Danmark opkræve gebyrer for ydelser i henhold til samarbejdsaftalerne.

•••

Stk. 2 I samarbejdsaftalerne skal doping defineres i overensstemmelse med § 1. De i samarbejdsaftalerne fastsatte regler om dopingkontrol og -sanktioner skal være i overensstemmelse med bilag 2, dog undtaget bestemmelsen om analyse af test, jf. § 4.

•••

Stk. 3 I samarbejdsaftalerne skal der fastsættes nærmere regler om gennemførelse af dopingkontroller og om, at institutionen, virksomheden eller sammenslutningen m.v. skal gøre sine kunder, medlemmer m.v. bekendt med konsekvenserne af indgåelsen af samarbejdsaftalen.

•••

Stk. 4 Indgåede samarbejdsaftaler forelægges kulturministeren til orientering.

•••
profile photo
Profilside