14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2632 af 14. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Appel af dopingsanktioner i bredde- og motionsidrætten
Afgørelser om idømmelse af dopingsanktioner i bredde- og motionsidrætten kan indbringes for Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans, i det omfang det følger af en samarbejdsaftale mellem Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark. Ved indgåelse af en samarbejdsaftale i henhold til § 3 kan der dog i aftalen dispenseres fra denne bestemmelse.

•••
profile photo
Profilside