14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om gældssanering § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om gældssanering og bygger på bekendtgørelse nr. 1363 af 19. December 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Udgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn kan kun fradrages efter § 3, stk. 1, hvis udgifterne efter stk. 3, nr. 1, 3 og 4, overstiger indtægterne efter stk. 2 (nettoudgiften). Udgifter efter stk. 3, nr. 2, kan altid fradrages.

•••

Stk. 2 Som indtægt medregnes børnefamilieydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører barnet og ikke hidrører fra barnets personlige formue eller selvstændige arbejdsindsats.

•••

Stk. 3 Som udgifter medregnes:

  • 1) udgifter vedrørende pasning af barnet,

  • 2) rimelige udgifter, som en skyldner eller dennes ægtefælle har i forbindelse med et mindreårigt barns samvær med den anden forælder, hvor barnet ikke har folkeregisteradresse,

  • 3) udgifter til barnets særlige behov, jf. § 9, og barnets ganske særlige behov, jf. § 10, og

  • 4) et rådighedsbeløb, der afhænger af barnets alder. Rådighedsbeløbet udgør 1.840 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.350 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.370 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

•••

Stk. 4 Nettoudgiften opgøres separat for hvert barn.

•••
profile photo
Profilside