14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 762 af 21. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne bekendtgørelse regulerer kravene til den interne organisation, herunder krav til kvalitetsstyringssystemet, i revisionsvirksomheder, der udfører opgaver efter revisorlovens § 1, stk. 2.

•••

Stk. 2 De af revisionsvirksomheden anvendte systemer, ressourcer og procedurer skal sikre kontinuiteten og regelmæssigheden i udførelsen af dens opgaver.

•••

Stk. 3 Revisionsvirksomheden skal skriftligt eller elektronisk kunne dokumentere opfyldelsen af kravene til intern organisation, herunder dokumentation for kvalitetsstyringssystemet og anvendelse heraf. Som led i opfyldelsen af kravene om intern organisation, herunder krav til kvalitetsstyringssystemet, skal revisionsvirksomheden tage højde for virksomhedens størrelse og driftsmæssige karakteristika, og om den er en del af et netværk.

•••

Stk. 4 Revisionsvirksomheden skal kommunikere politikkerne og procedurerne, jf. §§ 2 og 3, til virksomhedens ansatte.

•••
profile photo
Profilside