14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om i visse tilfælde at fravige retten til at indrejse i Danmark for visse udlændinge som følge af Covid-19 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2267 af 03. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Covid-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i form af retten til at indrejse for personer, som ikke har bopæl i Danmark, og som meddeles opholdstilladelse eller opholdsret i medfør af udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021, og regler fastsat i medfør heraf, da de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, når personen indrejser fra et land, der er oplistet som rødt i bilag 1.

•••

Stk. 2 Afvisning af indrejse efter stk. 1 skal i øvrigt ske i overensstemmelse med udlændingelovens regler.

•••

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke for udlændinge, der indrejser med et anerkendelsesværdigt formål, herunder navnlig, hvis udlændingen:

  • 1) Skal agere primær omsorgsperson for mindreårige børn.

  • 2) Skal besøge nærtstående, der er alvorligt syge eller døende.

  • 3) Skal foretage transport af gods i eller gennem Danmark.

  • 4) Udgør besætning på fly, skib, eller er offshore-arbejder eller maritim tekniker og rejser gennem Danmark (transit) som en del af udlændingens hjemrejse.

  • 5) Er diplomat eller lignende persongruppe nævnt i Schengengrænsekodeksens bilag VII, pkt. 1. og 4, eller diplomatisk kurer eller er person, der indrejser som led i et servicebesøg ved en herværende repræsentation, eller som ifølge en værtskabsaftale har ret til indrejse.

•••
profile photo
Profilside