14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6  - ophæves den 1. januar 2023 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1011 af 04. oktober 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Meddelelse om et investeringsselskabs status som aktiebaseret
Meddelelse om, at et investeringsselskab er aktiebaseret, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 2, skal af det pågældende investeringsselskab eller selskabets forvaltningsselskab indsendes til Skatteforvaltningen senest den 1. november i kalenderåret før det kalenderår, som meddelelsen skal have virkning fra, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4.

•••

Stk. 2 Meddelelsen efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) For danske selskaber m.v. navn, adresse og skattemæssigt hjemsted og for udenlandske selskaber m.v. navn, adresse, skattemæssigt hjemsted og hjemland.

  • 2) Cvr-nummer, SE-nummer eller tilsvarende udenlandsk identifikation.

  • 3) Selskabets m.v. ISIN-kode og eventuelle LEI-kode.

  • 4) Det senest aflagte regnskab.

  • 5) Vedtægter eller lignende dokumenter.

  • 6) Hvorvidt de aktier m.v., som investeringsselskabet udsteder, er opdelt i andelsklasser. I givet fald skal hver andelsklasses navn og ISIN-kode oplyses.

  • 7) Hvis selskabet ikke er dansk, skal det oplyses, hvilken type juridisk enhed selskabet anses for i hjemlandet.

  • 8) Kontaktoplysninger til anmelder, herunder navn, e-mail og telefonnummer inklusiv landekode.

•••

Stk. 3 Meddelelse skal indsendes for det investeringsselskab, som efter dansk skattepraksis anses for at være et selvstændigt skattesubjekt. I de tilfælde, hvor et investeringsselskab er opdelt i afdelinger m.v., som hver især er et selvstændigt skattesubjekt, skal der indsendes meddelelse om hver enkelt afdeling. For et investeringsselskab, som er opdelt i andelsklasser, sker vurderingen samlet for hele investeringsselskabet henholdsvis afdelingen.

•••

Stk. 4 Oprettes der efterfølgende nye andelsklasser, skal dette også meddeles, og andelsklassens navn og ISIN-kode skal oplyses. Hvis en andelsklasse ophører, skal dette oplyses. Begge meddelelser skal indgives til Skatteforvaltningen senest 14 dage efter ændringen.

•••

Stk. 5 Selskabet vil indgå på listen, medmindre betingelserne ikke er opfyldt, eller der indgives meddelelse om, at selskabet ikke mere skal anses for aktiebaseret.

•••
profile photo
Profilside