14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer fra september 2020 til og med april 2021 som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 51 af 16. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ansøgning og dokumentation
Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for ansøgning om udbetaling af kompensation efter denne bekendtgørelse. Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen via digital løsning (blanket, samt bilag udfyldt i Slots- og Kulturstyrelsens skabeloner), som tilgås via SLKS.dk.

•••

Stk. 2 Blanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i § 8.

•••

Stk. 3 Arrangører af flere arrangementer, der søges kompenseret efter denne bekendtgørelse, kan ansøge om et, flere eller alle arrangementer i en ansøgning, jf. dog § 9 stk. 1.

•••
profile photo
Profilside