14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om konjunkturudligningsordningen i kapitalafkastordningen og udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1021 af 04. oktober 2005, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om konjunkturudligningsordningen i kapitalafkastordningen og udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere

I medfør af § 22 b, stk. 11, og § 22 d, stk. 2, i lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr.858 af 13. september 2005 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 En konto for konjunkturudligning må kun omfatte indskud, der er foretaget i henhold til lovens § 22 b. Det skal af kontoen fremgå, at der er tale om en konjunkturudligningskonto. Samme konto kan omfatte indskud vedrørende forskellige henlæggelsesår, når det klart fremgår, hvilke henlæggelsesår indskuddene vedrører.

§2 En konto for indkomstudligning må kun omfatte indskud, der er foretaget i henhold til lovens § 22 d. Det skal af kontoen fremgå, at der er tale om en indkomstudligningskonto. Samme konto kan omfatte indskud vedrørende forskellige henlæggelsesår, når det klart fremgår, hvilke henlæggelsesår indskuddene vedrører.

§3 Senest den 15. oktober skal det kontoførende pengeinstitut til told- og skatteforvaltningen indberette de indskud på konjunkturudligningskonti og indkomstudligningskonti, der er foretaget før den 1. oktober, og som ikke tidligere er indberettet.

Stk. 2 De indberetninger, der er nævnt i stk. 1, skal for hver konto omfatte oplysninger om:

 • 1) Kontonummeret,

 • 2) kontohaverens CPR-nummer,

 • 3) indskudsdato,

 • 4) størrelsen af det indskudte beløb og

 • 5) markering for kontoens betegnelse.

§4 Senest den 15. oktober skal det kontoførende pengeinstitut til told- og skatteforvaltningen indberette de beløb, der er hævet på konjunkturudligningskonti og indkomstudligningskonti før den 1. oktober, og som ikke tidligere er indberettet. Indberetningen skal ske samtidig med indberetningen efter § 3.

Stk. 2 De indberetninger, der er nævnt i stk. 1, skal for hver konto omfatte oplysninger om:

 • 1) Kontonummeret,

 • 2) kontohaverens CPR-nummer,

 • 3) hævedatoer,

 • 4) størrelsen af hvert enkelt beløb og

 • 5) markering for kontoens betegnelse.

§5 De indberetninger, der er nævnt i §§ 3-4, indgives på edb-medium. Vilkårene herfor fastsættes af told- og skatteforvaltningen. Oplysningerne kan dog i stedet indgives på skemaer, der udarbejdes af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Indberetningerne må ikke omfatte rentetilskrivninger eller renter, der er hævet efter lovens § 22 b, stk. 10, eller § 22 d, stk. 2, jf. § 22 b, stk. 10.

§6 Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2005.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 158 af 3. marts 2003 om konjunkturudligningsordningen i kapitalafkastordningen og udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere.

profile photo
Profilside