14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om krav om coronapas på uddannelsesinstitutioner på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2131 af 25. November 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Krav om coronapas
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kursister og besøgende kunne forevise et coronapas som betingelse for fysisk fremmøde på uddannelsesinstitutioner på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, jf. dog § 3.

•••

Stk. 2 Stk. 1 omfatter samtlige lokaler og lokaliteter, som uddannelsesinstitutionen råder over.

•••

Stk. 3 For ansatte på uddannelsesinstitutionerne finder lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. anvendelse.

•••
profile photo
Profilside