14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til december 2021 for institutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2270 af 01. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Der ydes kompensation for stedbundne faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark. Omkostningen kan medtages, hvis den kan henføres til kompensationsperioden, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i eller uden for kompensationsperioden.

•••

Stk. 2 Institutioner, som har en samlet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 45 pct., jf. § 1, stk. 1, kompenseres med 50 pct. af de stedbundne faste omkostninger.

•••

Stk. 3 Institutioner, som har forbud mod at holde åbent i henhold til § 1, stk. 2, kompenseres med 100 pct. af institutionens stedbundne faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende, hvis institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode. Hvis institutionen har kommerciel omsætning i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende, kompenseres institutionen med 50 pct. af de stedbundne faste omkostninger.

•••

Stk. 4 Produktionsenheder omfattet § 1, stk. 3, som ikke har haft kommerciel omsætning i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende, kompenseres med 100 pct. af produktionsenhedens stedbundne faste omkostninger.

•••

Stk. 5 Den samlede kompensation efter stk. 2-4 kan maksimalt være på 150.000 kr. pr. måned pr. institution omfattet af § 1, stk. 1 og 2, eller pr. produktionsenhed omfattet af § 1, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside