14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om militære grader mv. for personel i det militære forsvar § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 294 af 24. March 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Inden for de enkelte grader er datoen for udnævnelse i graden bestemmende for placeringen i aldersorden, jf. dog stk. 3 og 5. Er udnævnelsen af samme dato, afgøres placeringen af udnævnelsens rækkefølge.

•••

Stk. 2 Personel, der er udnævnt i graden på samme dato, og for hvem der ikke foreligger en udnævnelsesrækkefølge, placeres i aldersorden i overensstemmelse med dets indbyrdes placering umiddelbart før udnævnelsen.

•••

Stk. 3 For personel i personelstrukturen af 1983 gælder dog, at befalingsmænd i grader på et højere funktionsniveau placeres forud for befalingsmænd med samme grad på et lavere funktionsniveau.

•••

Stk. 4 Befalingsmænd og menige af reserven står inden for de enkelte grader efter samtlige befalingsmænd eller menige af linjen.

•••

Stk. 5 Befalingsmænd af linjen, der overføres til reserven, placeres inden for samme grad foran personel af reserven, idet placering blandt øvrige tidligere officerer af linjen finder sted i henhold til stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside