14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1090 af 01. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Opgørelse af timetal og timefortjeneste for lønmodtagere med ukendt arbejdstid
Til lønmodtagere med ukendt arbejdstid beregnes barselsdagpenge på grundlag af det gennemsnitlige beregnede antal arbejdstimer i de seneste 4 uger før første fraværsdag. En lønmodtager med ukendt arbejdstid, der kan dokumentere, at indkomsten i 4-ugers perioden ikke kan anses for sædvanlig, har efter anmodning ret til at få beregnet barselsdagpengene ud fra indkomsten i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. Udbetaling Danmark beregner barselsdagpengene efter principperne i § 8.

•••

Stk. 2 For provisionslønnede sælgere foretages beregningen af det timetal, der udbetales barselsdagpenge for, dog på grundlag af indkomsten i de seneste 9 måneder før fraværsperiodens begyndelse.

•••

Stk. 3 Barselsdagpengebeløbet udgør det timebeløb, der er beregnet efter lovens § 35, stk. 1, ganget med det gennemsnitlige antal timer opgjort efter stk. 1-2, jf. dog lovens § 34.

•••
profile photo
Profilside