14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1291 af 27. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Individuel opgørelsesmetode for markedsrenteforsikring
Forsikringsselskabet skal opgøre den økonomiske værdi for en markedsrenteforsikring som den retrospektive hensættelse tillagt en eventuel regnskabsmæssigt opgjort styrkelse for forsikringen fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag.

•••

Stk. 2 For en markedsrenteforsikring kan forsikringsselskabet fratrække et eventuelt gebyr i den retrospektive hensættelse til dækning af de faktiske omkostninger i forbindelse med et omvalg.

•••

Stk. 3 For en markedsrenteforsikring skal den regnskabsmæssigt opgjorte styrkelse opgøres i overensstemmelse med principperne i § 5.

•••

Stk. 4 For en markedsrenteforsikring skal et sikkerhedsfradrag opgøres i overensstemmelse med principperne i § 7.

•••

Stk. 5 Ved opgørelsen af den økonomiske værdi for en markedsrenteforsikring, der er præmiebærende, finder principperne i § 11 anvendelse.

•••
profile photo
Profilside