14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1291 af 27. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Forsikringsselskabet skal opgøre en kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser for en forsikring.

•••

Stk. 2 Forsikringsselskabet skal tage højde for, om en eventuel regnskabsmæssigt opgjort styrkelse hørende til forsikringen er tildelt af midler fra det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser.

•••

Stk. 3 Hvis en eventuelt opgjort regnskabsmæssig styrkelse for forsikringen, jf. § 3, nr. 3, og § 5, er tildelt af midler fra det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, og denne tildeling overstiger forsikringens kontributionsmæssige andel af de ufordelte midler, skal forsikringsselskabet ikke give forsikringen yderligere del i det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser.

•••
profile photo
Profilside