14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v.  - ophæves den 1. juli 2022 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 877 af 12. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende virksomheder, når virksomheden gør brug af outsourcing:

  • 1) Pengeinstitutter.

  • 2) Realkreditinstitutter.

  • 3) Fondsmæglerselskaber.

  • 4) Investeringsforvaltningsselskaber.

  • 5) Sparevirksomheder.

  • 6) Fælles datacentraler.

  • 7) Operatører af regulerede markeder.

  • 8) E-pengeinstitutter.

  • 9) Betalingsinstitutter.

  • 10) Danmarks Skibskredit A/S.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder med de fornødne tilpasninger også anvendelse på de virksomheder, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-7 og 10, på delkonsolideret og konsolideret niveau.

•••

Stk. 3 Modervirksomheder, der er omfattet af stk. 1, skal sikre, at anvendelsen af outsourcing hos virksomheden og dens dattervirksomheder, der er omfattet af stk. 1, nr. 1-7 og 10, er konsistent, velintegreret og passende på alle niveauer i koncernen.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på outsourcing, der er reguleret af andre regler på det finansielle område.

•••
profile photo
Profilside