14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v.  - ophæves den 1. juli 2022 § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 877 af 12. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Outsourcingvirksomheden skal indgå en skriftlig outsourcingkontrakt med leverandøren, hvor parternes rettigheder og forpligtelser klart fremgår.

•••

Stk. 2 Outsourcingkontrakten skal for kritisk eller vigtig outsourcing opfylde kravene i bilag 3.

•••

Stk. 3 Outsourcingvirksomheden skal i outsourcingkontrakten for outsourcing, der ikke er kritisk eller vigtig, opfylde kravene i bilag 3, nr. 3.

•••

Stk. 4 Outsourcingvirksomheden skal i outsourcingkontrakten for outsourcing, der ikke er kritisk eller vigtig, ud fra en risikobaseret tilgang sikre ret til adgang og revision som anført i stk. 5 og bilag 3, nr. 4.

•••

Stk. 5 Outsourcingvirksomheden skal ved kritisk eller vigtig outsourcing sikre, at outsourcingkontrakten eller andre kontraktordninger ikke hindrer eller begrænser den faktiske udøvelse af retten til adgang og revision for outsourcingvirksomheden, Finanstilsynet, Finansiel Stabilitet eller en tredjepart, der er udpeget af outsourcingvirksomheden til at udøve disse rettigheder.

•••

Stk. 6 Outsourcingvirksomheden skal i outsourcingkontrakten for outsourcing, der ikke er kritisk eller vigtig, tage højde for, at outsourcede processer, tjenesteydelser og aktiviteter kan blive kritiske eller vigtige.

•••
profile photo
Profilside