14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberetning for gruppe 1-forsikringsselskaber m.fl. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 791 af 23. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ved vurderingen af om indberetningen af oplysningerne vil være uforholdsmæssigt byrdefuld i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af selskabets eller koncernens risici, jf. §§ 2 og 3, skal der som minimum tages hensyn til følgende forhold:

  • 1) Omfanget af selskabets præmier, forsikringsmæssige hensættelser og aktiver.

  • 2) Volatiliteten af de forsikringskrav og -ydelser, der dækkes af selskabet.

  • 3) De markedsrisici, som selskabets investeringer giver anledning til.

  • 4) Graden af risikokoncentrationer.

  • 5) Det samlede antal livsforsikrings- og skadesforsikringsklasser, der er givet tilladelse til.

  • 6) De mulige virkninger af forvaltningen af selskabets aktiver for den finansielle stabilitet.

  • 7) Selskabets systemer og strukturer for indberetning af oplysninger til tilsynsformål og politikken for indberetning af oplysninger til Finanstilsynet, som gruppe 1- forsikringsselskaber er forpligtet til at have i medfør af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

  • 8) Hensigtsmæssigheden af selskabets ledelsessystem.

  • 9) Niveauet af kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet og minimumskapitalkrav

  • 10) Om selskabet er et captiveforsikringsselskab eller -genforsikringsselskab, der kun dækker risici, der er knyttet til den industri- eller handelskoncern, selskabet tilhører.

•••
profile photo
Profilside