14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om registrering af revisorer og revisionsvirksomheder, der ikke har hjemsted her i landet, i et andet EU-land eller i et EØS-land § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1679 af 20. November 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 En tredjelandsrevisionsvirksomhed kan kun registreres, hvis

  • 1) flertallet af medlemmerne af virksomhedens øverste ledelsesorgan opfylder krav, der svarer til kravene for at blive statsautoriseret revisor,

  • 2) den eller de revisorer, der udfører revision på vegne af virksomheden, opfylder krav, der svarer til kravene for at blive statsautoriseret revisor,

  • 3) revisioner udført af revisionsvirksomheden udføres i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder eller hermed ligeværdige standarder, jf. stk. 3,

  • 4) revisioner udført af revisionsvirksomheden opfylder kravene i revisorlovens §§ 15 a, 24 og 26 eller hermed ligeværdige krav, jf. stk. 3, og

  • 5) revisionsvirksomheden offentliggør en årlig beretning om gennemsigtighed, som indeholder de oplysninger, der fremgår af artikel 13 i Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden, eller hermed ligeværdige oplysningskrav.

•••

Stk. 2 En tredjelandsrevisor kan kun registreres, hvis vedkommende opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2-5.

•••

Stk. 3 EU-Kommissionen træffer afgørelse om ligeværdighed vedrørende standarder og krav, jf. stk. 1, nr. 3 og 4. Indtil der foreligger en afgørelse efter 1. pkt., træffes afgørelse om ligeværdighed af Erhvervsstyrelsen.

•••
profile photo
Profilside