14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis, sikkerhedsrådgiverbevis, kørekort med kørelærergodkendelse og særtransportlegitimationskort til sikring af forsyningen af varer som led i håndtering af Coronavirus-sygdom 2019 (COVID-19)  - ophæves den 13. maj 2021 § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 607 af 09. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Udløber gyldighedstiden for et uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods, udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, i perioden 1. september 2020 til 12. maj 2021, forlænges gyldighedstiden til den 13. maj 2021.

•••

Stk. 2 Stk. 1. finder kun anvendelse for kørsel i Danmark.

•••
profile photo
Profilside