14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed og bygger på bekendtgørelse nr. 1169 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Afslag på tilbud, herunder uddannelsespålæg
Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, jf. kap. 3, afslår et tilbud, herunder uddannelsespålæg.

•••

Stk. 2 Det sidestilles med et afslag, hvis et medlem udviser en adfærd, som gør, at medlemmet ikke får et tilbud.

•••

Stk. 3 Det sidestilles med et afslag, hvis et medlem

  • 1) udebliver fra en samtale hos en tilbudsgiver i forbindelse med et tilbud, eller

  • 2) ikke begynder på et tilbud.

•••

Stk. 4 Stk. 3 finder også anvendelse, hvis medlemmet ikke begynder i et tilbud

  • 1) på grund af ferie, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret senest 14 dage før ferien holdes, og inden jobcenteret afgiver tilbuddet,

  • 2) på grund af sygdom, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret inden tilbuddets begyndelse, eller

  • 3) på grund af, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret forud for afgivelsen af tilbuddet.

•••

Stk. 5 Et medlem er ikke selvforskyldt ledigt, jf. stk. 3, hvis medlemmet ikke begynder i tilbuddet,

  • 1) fordi medlemmet er til en ansættelsessamtale hos en arbejdsgiver eller er begyndt på et arbejde, eller

  • 2) hvis det dokumenteres, at det manglende fremmøde skyldes et akut udefrakommende forhold, som medlemmet ikke har kunnet forudse eller forhindre.

•••

Stk. 6 Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 5, at medlemmet har haft vilje til at møde i tilbuddet ved dets begyndelse, og at medlemmet uden ugrundet ophold kontakter jobcenteret eller a-kassen om det manglende fremmøde.

•••

Stk. 7 Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse ved afslag på at medvirke til eller følge op på et uddannelsespålæg eller afslag på en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg.

•••

Stk. 8 Et medlem, der undlader at påbegynde et tilbud for at deltage i tilbud efter § 97 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er ikke selvforskyldt ledigt.

•••
profile photo
Profilside