14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed og bygger på bekendtgørelse nr. 1169 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Placering af karantænen
En karantæne har virkning fra den dag, et medlem afslår et henvist arbejde eller afslår et tilbud, jf. dog stk. 4-5.

•••

Stk. 2 En karantæne har virkning dagen efter et ophør i et arbejde eller et tilbud, jf. dog stk. 3-6.

•••

Stk. 3 En karantæne får tidligst virkning efter udløbet af den periode, hvor der foretages fradrag i dagpengene, hvis et medlem i forbindelse med et ophør får en ydelse fra arbejdsgiveren, som medfører, at medlemmet ikke får udbetalt dagpenge på grund af reglerne om fradrag i dagpenge.

•••

Stk. 4 Bliver et medlem selvforskyldt ledig, mens medlemmet deltager i et tilbud, og får medlemmet i perioden en ydelse, som ikke udbetales af a-kassen, får en karantæne tidligst virkning fra den dag, hvor medlemmet ophører med tilbuddet.

•••

Stk. 5 Bliver et medlem selvforskyldt ledig, mens medlemmet er på orlov efter barselsloven, får voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller får godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, får en karantæne tidligst virkning fra den dag, hvor medlemmet ophører med at få barselsdagpenge, voksenuddannelsesstøtte eller godtgørelse.

•••

Stk. 6 Opsiger et medlem et arbejde uden en gyldig grund, men fortsætter i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren, får karantænen tidligst virkning, når medlemmet er endeligt fratrådt.

•••
profile photo
Profilside