14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med forbud mod salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin til personer under 18 år

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 81 af 22. januar 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med forbud mod salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin til personer under 18 år

I medfør af § 15 a og § 33 i lov om elektroniske cigaretter m.v., jf. lov nr. 426 af 18. maj 2016, som ændret ved lov nr. 1558 af 18. december 2018 og lov nr. 2071 af 21. december 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 22. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Sikkerhedsstyrelsen bemyndiges til i medfør af § 15 a, stk. 1, i lov om elektroniske cigaretter m.v., at føre kontrol med forbud mod salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin til personer under 18 år, jf. § 15, stk. 1, i lov om elektroniske cigaretter m.v.

§2 Sikkerhedsstyrelsens repræsentanter har til enhver tid uden forevisning af legitimation og uden retskendelse adgang til forhandleres butikslokaler med henblik på at kontrollere overholdelsen af forbuddet i § 15, stk. 1, i lov om elektroniske cigaretter m.v.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsens repræsentanter kan mod behørig legitimation og uden retskendelse kræve at få meddelt alle oplysninger fra detailforhandlere og købere af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin, der er nødvendige for kontrollen efter § 1.

§3 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lov, straffes med bøde den detailforhandler, der undlader at efterkomme oplysningspligten i § 2, stk. 2.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2021.

profile photo
Profilside