14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Indekskontrakter
Pengeinstitutter skal i medfør af skatteindberetningslovens § 11 indberette årligt om indekskontrakter, hvor indbetalingerne på kontrakten ikke er sket inden udløbet af den i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing fastsatte respittid.

•••

Stk. 2 Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

  • 1) Pengeinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Kontohaverens identitet, jf. § 3.

  • 3) Kontoens nummer.

  • 4) Kontraktens eller kontrakternes oprettelsesår.

  • 5) Antallet af uopfyldte kontrakter og størrelsen af de årligt forfaldne indbetalinger herpå, hvis manglende betaling har medført, at kontrakten (kontrakterne) blev uopfyldt.

•••
profile photo
Profilside