14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Afsnit II A-ordninger
Penge- og kreditinstitutter skal i medfør af skatteindberetningslovens § 11 indberette årligt om pensionsordninger m.v. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1.

•••

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

  • 1) Pengeinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Ejerens identitet, jf. § 3. Efter ejerens død identiteten på den, der er indsat som berettiget til udbetaling af ordningen. Hvis en sådan berettiget ikke findes, indberettes afdødes identitet.

  • 3) Ordningens konto- eller identifikationsnummer. For udenlandske ordninger godkendt af Skatteforvaltningen oplyses ordningsnummer.

  • 4) Ordningens værdi ved kalenderårets udløb.

  • 5) Ordningens afkast opgjort efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside